به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ملت در مرحله چهاردهم نسبت به فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام از چهارشنبه 7 دی ماه اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، فروش گواهی سپرده غوق تا اتمام مبلغ منتشره ادامه خواهد داشت و با نام و دارای تاریخ سررسید یک سال پس از تاریخ انتشار ( 7 دی ماه 1402 ) است.

نرخ سود علی الحساب گواهی سپرده جدید بانک ملت 23 درصد سالانه و قابل پرداخت در مقطع ماهانه و نرخ سود بازخرید آن پیش از تاریخ سررسید، معادل 10 درصد سالانه خواهد بود. با توجه به حداکثر نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها که تا پیش از این 15 درصد بود این گواهی ها فرصتی جذاب برای سرمایه گذاری مطمئن محسوب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.