به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن برزو زاده گفت: آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۱۹ قانون بودجه درباره شفافیت مالی، انضباط مالی و پاسخگویی عمومی به تصویب دولت رسید و سازمان برنامه و بودجه مکلف شد با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله خزانه داری کل، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات نسبت به تدوین سند مدیریت مالی دولت برای استقرار کامل سیستم یکپارچه اطلاعات مالی اقدام کند.

وی افزود: در این آیین نامه اجرایی که از هوشمندی در کنترل هزینه ها هم برخوردار است، مدیریت منابع و بودجه، مدیریت هزینه‌ها و حسابداری و گزارشگری مالی و مدیریت نظارت مالی و حسابرسی اتفاق خواهد افتاد. تمام اقلام مالی و بودجه‌ای، صورت‌های مالی، درآمد، هزینه، دارایی و بدهی باید در بستر گزارشگری مالی دولت برای تصمیم گیری اقتصادی و پاسخگویی مقامات اجرایی محقق شود.

این مدیر خزانه ادامه داد : تمام دستگاه‌ها از ابتدای صدور تخصیص الکترونیکی، باید همه قراردادها و تعهدات را برای کنترل منابع عمومی در سیستم کنترل قراردادها و تعهدات سازمان برنامه و بودجه منعکس کنند. سازمان برنامه با تشکیل شورای راهبری سند اجرایی این آیین نامه نسبت به تکمیل کارهای اجرایی آن در راستای مدیریت مالی دولت اقدام می‌کند.

برزو زاده گفت: پذیرش اسناد الکترونیکی اجرای کامل حساب واحد خزانه، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی در پایگاه نظام جامع مالی از دستاوردهای اجرای این آیین نامه است که در مسیر توسعه اقتصادی به کمک همکاران سازمان برنامه و سایر دستگاه‌ها اجرایی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.