به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدتقی پاکدامن با اعلام صدور شماره اقتصادی برای همه مودیان نظام مالیاتی، گفت: از ابتدای مهر استفاده از شماره اقتصادی در مراودات مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل الزامی است.

وی افزود: با توجه به ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلفند برای انجام معاملات، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه حسب مقررات آیین نامه ماده فوق درج کنند. صاحبان مشاغل می‌توانند برای اطلاع به my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

پاکدامن ادامه داد: شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی بوده و عدم درج شماره اقتصادی در صورت حساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه موجب تعلق جریمه موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.