به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان بورس اعلام کرد: اصلاحات اساسنامه صندوق های دارا یکم و پالایشی یکم به شرح ذیل در بیستم شهریور ماه به تصویب هیات دولت رسید.

۱. تبدیل این صندوق ها به صندوق های سرمایه گذاری بخشی

۲. تبدیل مدیریت صندوق از غیرفعال به فعال

۳. اضافه شدن رکن بازارگردان برای این صندوق ها

بنابراین گزارش با اعمال این اصلاحات امکان تغییر پرتفوی سهام طبق امیدنامه و صنعت مربوطه را خواهد داشت. بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان آن اضافه شده و در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش فاصله بین NAV و قیمت بازار، مجاز به صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها است.

اجرایی شدن تغییرات فوق بدین صورت است که پس از ابلاغ اصلاحات مزبور توسط هیات وزیران باید رکن بازارگردان انتخاب و به تایید سازمان رسیده و سپس رکن بازارگردان پیشنهادی به همراه اصلاحات اساسنامه به تصویب مجمع صندوق برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.