به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن زنگنه با اشاره به تصویب لایحه دو فرویتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با بار مالی 55 هزار میلیارد تومانی به تسنیم، گفت: برای شاغلین تمام دستگاه های مشمول نظام پرداخت هماهنگ، سه هزار امتیاز تعلق می گیرد و حدود یک میلیون تومان به پایه حقوق افزوده می شود. حق عائله مندی و اولاد هم 50 و 100 درصد و حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان به طور ثابت به علاوه 5 درصد حقوق افزایش می یابد.

وی درباره نحوه تامین منابع هم توضیح داد: دولت منابع و مصارف سال جاری را بر اساس 70 درصد تحقق پیش بینی کرده و بر اساس 70 درصد منابع، هزینه ها را تعدیل کرده است. برخی منابع دولتی مانند فروش خودرو ها از طریق مزایده ، افزایش حقوق معادن از سه چهار به حدود 45 هزار میلیارد تومان، صرفه جویی در مواردی چون کاهش 40 درصدی بودجه عمرانی است. این منابع منجر به تحقق 100 درصدی هزینه های دولت خواهد شد !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.