به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقابزرگی با انتقاد از رویه غلط تخصیص عرضه های اولیه فقط به اشخاص واجد شرایط و به نام حمایت از سرمایه گذاری غیر مستقیم به بورس پرس اعلام کرد: عرضه های اولیه جدیداً فقط به اشخاص واجد شرایط تخصیص داده می شود ! کد سبدهای اختصاصی واجد شرایط نیست اما سبدگردان واجد شرایط است !! مگر prx اختیار خرید و فروش را به سبدگردان واجد شرایط نداده است ؟! این چه سیاست گذاری غلطی است؟ به نام حمایت از سرمایه گذاری غیر مستقیم !

دارایی حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه بالغ بر 620 هزار میلیارد تومان است. از این رقم، 470 هزار میلیارد تومان معادل 75 درصد به صندوق های با درآمد ثابت تعلق دارد که طبق تکالیف سازمان بورس مکلفند بخشی از منابع را به خرید اوراق دولتی یا بدهی تخصیص دهند.

دارایی صندوق های سرمایه گذاری متمرکز بر روی خرید سهام کمتر از 57 هزار میلیارد تومان است. این رویه که نمود آن حتی در عرضه های اولیه با تخصیص صرف به صندوق های سرمایه گذاری مشاهده می شود درحالی است که بیش از نیمی از صندوق های با درآمد ثابت بر اساس تکالیف سازمان بورس مبنی بر خرید سهام و تمرکز بر روی اوراق نه تنها به سود پیش بینی شده نرسیده اند بلکه برخی زیانده شدند و سودی برای تقسیم ندارند.

بنابراین تخصیص عرضه های اولیه به صندوق ها با رانت و سود از پیش تعیین شده جبران این زیان تحمیلی محسوب می شود. چرا که قیمت سهم پایین تر از ارزش ذاتی تعیین می شود تا به سمت نقطه تعادل میل پیدا کند. سیاست تشویق صندوق های سرمایه گذاری از طریق اعطای عرضه های اولیه به دلیل کسب سود بیشتر برای تشویق سهامداران خرد که قبلا به عنوان سرمایه گذاری کم ریسک در آن شرکت می کردند، است تا صندوق های سرمایه گذاری تکالیف مربوطه را بصورت دیکته شده انجام دهند.

در این راستا حمایت از سهامداران خرد به عنوان اولویت دوم شناسایی و اولویت اول، ایفای نقش سیاست گذار درجهت حمایت از سرمایه گذاران بزرگ تلقی می شود که خلاف اهداف اولیه و موضوع اصلی تعریف شده سازمان بورس مبنی بر حفظ منافع بلندمدت سهامداران بخصوص سهامداران خرد است اما با این سیاست گذاری در جهت عکس حرکت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.