به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی با اصلاح ماده ۴ موافقت کرد.

براساس این گزارش، طبق تبصره دو اصلاحی این ماده، سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که اشخاص تحت نظارت به هر میزان سهامدار آنها هستند به عنوان سهام ممتاز تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و همه اختیارات مدیریتی شرکت‌ها با بانک مرکزی است.

رعایت مواد دو و سه قانون اصل ۴۴ در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.

همچنین در تبصره ۳ اصلاحی ماده مورد نظر حذف شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.