به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصطفی رجبی مشهدی گفت: در سال جاری انرژی تحویلی به صنایع انرژی‌بر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد بیشتر بود. مصرف انرژی در ایران ۴۰ درصد بیشتر از متوسط جهانی است.

وی افزود: از ۴۰ میلیون قبض صادره از ابتدای تابستان، ۱۶.۵ میلیون مشترک مشمول دریافت پاداش صرفه جویی شدند. بیش از ۵.۴۰ میلیون مشترک قبض های صفر یا بستانکار دریافت کردند و مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان توسط مشترکان خانگی صرفه جویی شد .

این مقام مسئول ادامه داد: صنایع فولاد با جابجایی بار ۱۷ درصد، بیش از ۱۰ درصد در بخش سیمان و بیش از ۱۸ درصد در بخش آلومینیوم و سایر بخش ها انرژی بیشتری تحویل داده شد. در دولت سیزدهم برنامه ریزی شده ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های افزوده شود.

رجبی مشهدی گفت: اوج بار تابستان سال جاری ۶۹.۵۰ مگاوات بود که حدود ۳.۶ درصد از اوج بار تابستان گذشته بیشتر است. برای سال جاری برنامه ریزی افزایش ۶ هزارمگاواتی به ظرفیت نیروگاه ها شد که تاکنون ۴.۵ هزار مگاوات وارد مدار شده و تا آخر شهریور بقیه هم وارد مدار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.