به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت کمک فنر ایندامین سایپا که به تازگی سند ملکلی شرکت را بعد از 11 سال آزاد کرده از برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد و با توقف یک ساعته نماد، آماده بازگشایی شد.

بر این اساس، “خکمک” اعلام کرد: اعضای هیات مدیره در راستای تحقق الزامات سازمان بورس و اصلاح ساختار مالی با پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین) موافقت کرده و کلیه اقدامات در این خصوص را به مدیرعامل تفویض کردند.

انجام افزایش سرمایه فوق منوط به تایید گزارش توجیهی توسط حسابرس و بازرس قانونی، موافقت سازمان بورس، تصویب مجمع فوق العاده و رعایت سایر تشریفات قانونی است. هرگونه اقدام و اطلاع رسانی طبق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس صورت خواهد پذیرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.