گذار ایران از اقتصاد نفتی به یک اقتصاد دانش بنیان که منجر به دانش، نوآوری و بهره وری در تولید شود، نیازمند تامین منابع مالی و زمان مناسب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.