به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت افرانت از حضور در مناقصه بیمه مرکزی برای انتخاب مجری طراحی تفصیلی، تامین تجهیزات، آموزش، تحویل دائم و ضمانت بخش توسعه زیرساخت فیزیکی مرکز داده خبر داد و پس از توقف یک ساعته نماد، بازگشایی شد.

بر این اساس، “افرا” اعلام کرد: در مناقصه بیمه مرکزی برای انتخاب مجری طراحی تفصیلی، تامین تجهیزات، آزمایش و تحویل، نصب، پیکربندی، تنظیمات و راه اندازی، تحویل موقت، راهبری، آموزش، تحویل دائم و ضمانت بخش توسعه زیرساخت فیزیکی مرکز داده در 19 دی ماه حضور یافت که تاریخ مشخص شدن نتایج مشخص نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.