به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مسعود خوانساری گفت: به نظر می‌رسد خروج سرمایه بیش از رقم 45 میلیارد دلار گفته شده در 4 سال اخیر باشد. زیرا بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.

در برنامه 5 ساله هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی با نرخ اقتصادی 8 درصد، کاهش تورم و تک نرخی شدن تورم ترسیم شده که این اهداف مطلوب است. قرار بود در برنامه ششم توسعه معادل 46.9 درصد رشد اقتصادی صورت گیرد که تنها 3.44 درصد رشد رقم خورد. میانگین رشد تورم قیمت‌ها 4.76 درصد بود به این معنا که سالیانه رشد 100 درصدی قیمت‌ها اتفاق افتاد.

هزینه بالای دولت ایجاب می کند که هر سریع تر دولت از تصدی گری در اقتصاد دست بکشد. افت شدید سرمایه گذاری اجتماعی و انجام سرمایه گذاری‌های زودبازده عامل مهم در کاهش سرمایه گذاری‌ها و افت اقتصاد است. همچنین سالیانه حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود 5 میلیارد دلار بود که این رقم به 300 میلیون دلار رسید.

خروج نخبگان سالیانه افزایش یافته و سال گذشته حدود 160 نخبه و متخصص قلب مهاجرت کردند و اگر اینگونه پیش برود ایران در سال‌های آینده با کمبود متخصص مواجه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.