به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، همایون دارابی با شاره به خلا آشکار جلسه حقوقی ها با وزیر اقتصاد در فضای مجازی اعلام کرد: وزیر اقتصاد دیروز جلسه ای با حقوقی های بزرگ بازار داشت که البته انتظار فوری از آن برای اثر بر بازار نمی توان داشت و اصولا به دلیل وجود یک خلا در ساختارهای کنونی نتایج آن ضعیف است.

در حال حاضر سهامداران عمده بازار سرمایه در چند لایه در دولت و حاکمیت شامل لایه اول شستا و ساتا، لایه دوم بانک ها؛ بیمه ها و شرکت های تابع وزارت اقتصاد، لایه سوم سهام عدالت، لایه چهارم سهامداران خارج از وزارت اقتصاد و نیروهای مسلح و رفاه، لایه پنجم نهادهای حاکمیتی نظیر بنیاد و ستاد اجرایی حضور دارند.

به رغم این حضور پررنگ دولت در بازار سرمایه متاسفانه هیچ نهاد مسئول هماهنگ کننده میان این گروه با سهم عمده از بازار سرمایه وجود ندارد و عموما هماهنگی این نهادها به دور از ساختار و تنها در قالب جلساتی این چنین انجام می شود که مشخصا به دلیل عدم وجود بستر قانونی و الزامات آن تاثیر کوتاه مدت و گاهی بدون تاثیر است.

از آنجایی که بخشی از شرایط حاکم بر بازار سرمایه ناشی از عدم هماهنگی این نهادهای عمده است اگر وزارت اقتصاد بتواند در لایه اول بانک ها و بیمه ها و دستگاه ها و شرکت های تابعه را در یک معاونت “مدیریت سبد سهام دولت” یکجا متمرکز کند:

الف. از ناهماهنگی کنونی جلوگیری کرده و نظرات وزیر مستقیم و بدون تاخیر اجرا خواهد شد.

ب. سبد دستورات خرید و فروش نهادهای دولتی پیش از ورود به بازار در یک معاونت مورد ارزیابی قرار گرفته و برخورد آنها روی تابلو صورت نخواهد گرفت. بخش عمده این معاملات درون بستر این معاونت انجام شده و تاثیری روی بازار نخواهد داشت.

ج. آرامش بر بازار ناشی از هماهنگی سهامداران دولتی برقرار خواهد شد.

این هماهنگی در لایه های بعدی از وزارت اقتصاد به کل دولت و در نهایت می تواند به کل حاکمیت توسعه پیدا کند. بخشی از مشکلات کنونی بازار ناشی از نبود هماهنگ کننده برای ارزش قابل ملاحظه سهام دولت است که البته هیچ ارزیابی دقیقی از ابعاد آن وجود ندارد و در سایه ناتوانی دولت برای حل سه مشکل اساسی بازار یعنی قیمت گذاری دستوری، نرخ بهره و نرخ ارز نیمایی ،ایجاد معاونت هماهنگ کننده می تواند یک گام به جلو برای حل مشکلات بازار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.