به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق لایحه بودجه 1402، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از 1.5 میلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.

براساس این گزارش، منابع محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و فقط بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان مالیاتی هر ساله تا پایان فروردین تعیین و اعلام می‌شود، منابع گفته شده برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

سازمان مالیاتی مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهایی که تحت تملک دارند و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن هر سال پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

همچنین به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و متناسب با شرایط اقتصادی هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده اقدام و مراتب را ابلاغ کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.