سهراب دل انگیزان گفت: اگر دولت‌ها بر طبق اصول عمل نکرده و یا دخالت بیش از اندازه داشته باشند نه تنها مشکلات برطرف نمی‌شود بلکه ممکن است آن‌ها را بدتر هم کند. حمایت دولت از سیستم بازار باید در قالب تنظیم قوانین و مقررات و مالیات‌ستانی در سیستم اقتصادی باشد تا بتواند تعادل را به سیستم اقتصادی برگرداند.

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه ثبات اقتصادی در سیستم اقتصاد زمانی به وقوع می‌پیوندد که رشد اقتصادی تداوم بیشتری داشته و بتواند نوسانات دیگر را برطرف کند به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: در واقع سیاست مالی، پولی، تجاری و ارزی و سایر سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که ثبات اقتصادی را به سیستم بازگرداند.

سهراب دل انگیزان با اشاره به اینکه در این میان نقش دستگاه‌های دولتی اهمیتی زیادی دارد، ادامه داد: اگر دولت‌ها بر طبق اصول عمل نکرده و یا دخالت بیش از اندازه داشته باشند نه تنها مشکلات برطرف نمی‌شود بلکه ممکن است آن‌ها را بدتر هم کند.

وی عنوان کرد: حمایت دولت از سیستم بازار باید در قالب تنظیم قوانین و مقررات و مالیات‌ستانی در سیستم اقتصادی باشد تا بتواند تعادل را به سیستم اقتصادی برگرداند. توجه داشته باشید یک سیستم اقتصادی معلول نمی‌تواند سیستم درآمدها را تنظیم کند به همین دلیل مشکلاتی زیادی در جامعه ایجاد می‌شود. دولت باید این مشکلات را با نظریه جدید رفاه ترمیم و با دخالت‌های به جا، سیستم توزیعی را چه به صورت نهادی و عاملی و چه به صورت درآمد و ثروت، بازکارآمد کند.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: در حقیقت ناکارآمدی نظام بازار همان ناکارآمدی نظام دولتی است که به دلیل دخالت بیش از اندازه دولت‌ها رخ داده است. برای رفع این مشکل دولت باید نسبت به آزادسازی اقتصادی، نظم دادن به سیستم‌ها در جامعه و به تناسب رساندن رفاه در کنار بخش خصوصی، اقدام کند. در یک سیستم اقتصادی افراد، دستگاه‌ها، نهادها و دولت باید با یکدیگر در تعادل باشند.

دل انگیزان گفت: تمام عناصر ذکر شده باید در برابر یکدیگر به یک رفتار متقابل و متناسب برسند تا این رفتار به یک نظم ختم شود. اگر دولت نقش خود را در برقراری هماهنگی بین اعضا از دست بدهد ممکن است ارتباط بین عناصر را به هم ریخته و اختلال ایجاد کند. ناکارآمدی ناشی از دخالت خارج از قاعده دولت هنوز هم وجود دارد. دخالت به اندازه به این معنی است که تا کجا می‌توان دخالت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.