به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو شرکت پتروشیمی فارابی و فولاد آلیاژی ایران از برنامه افزایش سرمایه 77 و 63 درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر دادند.

بر این اساس، “شفارا” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 263 به 465 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه در صورت موافقت از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین هزینه های اجرای پروژه پساب صنعتی و تامین سرمایه درگردش مورد نیاز جهت تهیه بخشی از مواد اولیه مصرفی اعمال خواهد شد.

همچنین “فولاژ” درصدد است سرمایه فعلی را از 2.4 به 3.9 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته اعمال خواهد شد تا صرف مدیریت جریان نقدینگی جهت جبران مخارج انجام شده طرح یزد یک شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.