به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا امین صبوری مدیر مهندسی تولید و توزیع برق ذوب آهن در خصوص روند بازسازی دیگ بخار شماره ۴ نیروگاه مرکزی شرکت گفت: این نیروگاه به عنوان یک از اصلی ترین واحدهای پشتیبانی کارخانه وظیفه تولید هوای دمشی کوره های بلند یک، ۲ و ۳ تامین کننده ۵۰ تن بر ساعت بخارVD ۲۵ تن بر ساعت بخار واحد کک سازی، تامین حداقل ۲۰۰ ton/hآب دیگ های اتیلیزاتور از طریق تصفیه خانه شیمیایی، تامین آب گرم شبکه شوفاژ و بخار شبکه ۱۰ اتمسفر کارخانه و تولید حداکثر ۲۴ مگاوات برق را به عهده دارد.

وی افزود: در این نیروگاه چهار دستگاه دیگ(بویلر) بخار در قسمت قدیم و دو بویلر در قسمت توازن در حال کار هستند. با توجه به شرایط خاص و نیاز به بازسازی بویلرها به دلیل فرسودگی، دیگ بخار شماره ۴ در سال ۹۸ جهت بازسازی از مدار خارج شد و سایر دیگ های توازن جبران کمبود تولید بخار را داشتند و پس از انجام بازسازی، اسفند سال گذشته راه اندازی شد و در مدار قرار گرفت.

این مدیر تولید و توزیع برق درباره میزان صرفه اقتصادی این بازسازی توضیح داد: علاوه بر افزایش ضریب اطمینان در نیروگاه، سالانه حداقل ۲۳۴ میلیارد تومان صرفه جویی از مسیر این بازسازی برای ذوب آهن حاصل می شود و با توجه به طراحی و اهمیت استراتژیک و حیاتی این راه اندازی، تولید برق کارخانه حداقل ۵ مگاوات در ساعت افزایش می یابد.

امین صبوری ادامه داد: این بازسازی در انواع انرژی های مورد نیاز خط تولید شرکت نیز صرفه جویی مناسبی رقم زده است. به عنوان مثال امکان برداشت گازهای فرایندی بیشتر شده و در نتیجه میزان مصرف گاز طبیعی کاهش یافته که این دستاورد، سالانه حدود ۹۰ میلیارد تومان صرفه جویی در این بخش برای کارخانه ایجاد می کند و تناژ تولید بخار نسبت به قبل افزایش قابل توجهی می یابد.

امیر ایرانپور مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن نیز گفت: این پروژه با توجه به شرایط ویژه آن و تجربیات قبلی در انجام پروژه ها به این شرکت واگذار شد. با عنایت به عدم وجود نقشه های دقیق بخشی از فعالیت به انجام بازطراحی و تهیه نقشه ها اختصاص پیدا کرد و به جهت انجام برخی از فعالیت ها بصورت SITE RUN در پایان پروژه علاوه بر کسب تجربه کافی در انجام فعالیت های نیروگاهی یک FINAL BOOK کامل با تهیه نقشه های جدید و تهیه ASBUILT از کارهای انجام شده به کارخانه تحویل شد.

وی افزود: در قالب این پروژه کلیه تجهیزات قبلی دیگ بطور کامل دمونتاژ شده و انجام فعالیت های تاسیساتی، مکانیکی، برق و اتوماسیون بر اساس فعالیت های اعلام شده طبق قرارداد فیمابین انجام پذیرفت.در قالب این پروژه ساخت اسکلت فلزی ساختمانی و تجهیزاتی و نیز ساخت تابلوهای برق در کارگاه های در اختیار شرکت انجام پذیرفت و سپس نصب، راه اندازی و تحویل شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.