به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ذوب آهن درباره افزایش ۲۴ درصدی قیمت فروش محصولات، رشد نرخ خرید کک و زغالسنگ وارداتی و … در نیمه نخست سال ، توضیحاتی ارائه کرد.

بر این اساس، ایرج رخصتی مدیرعامل “ذوب” در خصوص دلایل تغییرات عملکرد ۶ ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل اعلام کرد: افزایش قیمت فروش محصولات در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد بوده در حالی که افزایش قیمت تمام شده محصولات ۵۶ درصد است.

افزایش قیمت خرید کک و زغالسنگ وارداتی در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷ و ۲۰۲ درصد است.

افزایش قیمت خرید مواد آهن دار و آب خام در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ و ۵۹ درصد است.

افزایش قیمت خرید گاز طبیعی و برق خریداری در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۲ و ۲۲ درصد است.

افزایش حقوق و دستمزد نیروها در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.