به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا عیوضلو در افتتاحیه کیش اینوکس 2022 گفت: این رویداد فرصت مناسبى براى مشارکت کنندگان در زنجیره سرمایه گذارى است تا بتوانند با اشتراک گذارى برنامه و دستاوردهاى به توسعه هم افزایى بازار مالى کمک کنند. رشد اقتصادى از سال ٩٠ تا کنون بطور متوسط ٠.٩ درصد بوده و تشکیل سرمایه طی این مدت حدود ٥٠ درصد کاهش یافته و سهم آن از تولید ناخالص داخلى از ٤٠ به ١٨ درصد رسیده است.

وى افزود: با توجه به عوامل تشکیل دهنده تقاضا در تولید ناخالص داخلى، مصارف عمومى و مخارج دولت ظرفیت مناسب براى رشد اقتصادى ندارد و تنها راه دستیابى به رشد اقتصادى، رشد سرمایه گذارى است. راه حل مثبت کردن تراز تجارى و کمک به رشد اقتصادى، سرمایه گذارى است که بستر سازی باید از سوی سیاست گذاران صورت گیرد و چشم انداز سودآوری بنگاه ها و طرح ها به گونه ای شفاف و روشن باشد که مسئولیت رقابتى ذاتى صنایع در آن دیده شود.

این مقام مسئول ادامه داد: ثبات مالى از جمله مسائل مدنظر اقتصاددانان دنیا است. هر سیستم مالى زمانى مى تواند با ثبات باشد که نوسانات را بطور مناسب کنترل کند و در مقابل آن ماندگار باشد. بازار مالی زمانى مى تواند در یک سیستم با ثبات مالی فعالیت کند که دارایی مالی بدون انحراف با اهمیت از ارزش های ذاتی معامله شود و مشارکت کنندگان آن بازار با اطمینان نسبى نسبت به مبادله دارایى ها اقدام کنند.

عیوضلو با بیان اینکه توجه به بازار سرمایه از باب مهندسی اقتصاد با اهمیت است، گفت: توسعه پایدار با توسعه و ثبات بازارهای مالی ارتباط مستقیم دارد. بانک مرکزی آمریکا به بازار سهام توجه ویژه‌ای دارد. مطالعات نشان می‌دهد بین حرکت بازار سهام و انتظارت سیاست‌گذار پولی به دلیل اینکه بورس محرک اقتصاد و تولید است، رابطه وجود دارد. بازار سرمایه قدرت پیش‌بینی‌کننده مطلوبی از متغیرهای اقتصادی را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.