به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پتروشیمی نوری از ابلاغ رای بدوی درباره طلب 84.2 میلیون یورویی ناشی از تهاتر مبالغ ارزی با شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد.

بر این اساس، “نوری” اعلام کرد: رای دادگاه بدوی طبق نظریه کارشناسی در 6 مهر (وصولی ابلاغیه به این شرکت در 9 مهر) طی دادنامه شماره مستند به مواد قانونی، حکم بر محکومیت شرکت بازرگانی پتروشیمی به پرداخت 84.2 میلیون یورو و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست از 14 بهمن سال 99 تا اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام براساس نرخ جهانی محاسبه خواهد شد و پرداخت هزینه دادرسی و 20 میلیون تومان حق الوکاله وکیل و 105 میلیون تومان هزینه کارشناسی به پتروشیمی نوری کرد. رأی مذکور از تاریخ ابلاغ تا 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.