چند ماهی است که بازار مشتقه توانسته روز‌های خوبی را پشت‌سر بگذارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که عمیق‌‌‌‌‌‌‌تر شدن ارزش و حجم معاملات بازار مشتقه با نگاه به تاریخچه معاملات کاملا مشهود بوده و تا چند سال‌آینده این بازار قابلیت رقابت با بازار‌های سرمایه دیگر را خواهد داشت. آمار‌های معاملاتی مانند ارزش معاملات، حجم معاملات و توان مالی افراد حاکی از این بوده که این بازار با استقبال خوب سرمایه‌گذاران مواجه شده است. در این گزارش به بررسی این سه آمار مهم و مقایسه آنها با میانگین‌های تاریخی هر کدام، پرداخته شده است.

در بازار مشتقه روز دوشنبه، معاملات کل بیش از ۱۸ میلیارد‌تومان ارزش داشت. بررسی تاریخچه این آمار نشان می‌دهد که در مهر‌ماه میانگین روزانه ارزش معاملات به ۹/ ۱۱میلیارد‌تومان رسید. مقایسه ارزش معاملات روز گذشته با میانگین‌ماه جاری تا به این روز، افزایشی به میزان ۵۰‌درصد را نشان می‌دهد. این موضوع می‌تواند بیانگر رونق در معاملات مشتقه باشد. بازار مشتقه طی چند‌ماه اخیر با رشد روزافزون آمار معاملاتی اعم از ارزش معاملات، حجم معاملات و توان مالی افراد مواجه شده است. دلیل اصلی استقبال از این بازار در حال گسترش می‌تواند ناشی از افزایش اعتماد، دانش مالی فعالان، فرصت‌های مناسب و غیره باشد. مقایسه آمار ارزش معاملات در روز دوشنبه با میانگین‌ماه قبل حاکی از رشد ۱۷۲‌درصدی است که برای چنین بازاری بسیار چشمگیر به‌حساب می‌آید. حجم معاملات از دیگر آمار‌هایی بوده که برای بررسی بازار‌های مالی کمک‌کننده است. در روز گذشته حجم معاملات به بیش از یک‌‌میلیون ۵۵۰‌هزار عدد قرار‌داد مشتقه رسید. با توجه به اینکه در ارزش معاملات رشد خوبی دیده می‌شود باید انتظار داشت که حجم معاملات نیز با افزایش حجم همراه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد این آمار نسبت به میانگین روزانه اولین‌ ماه پاییز ‌برابر با ۱۵‌درصد است. با توجه به اینکه رشد ارزش معاملات بیشتر از حجم معاملات بوده می‌توان متوجه افزایش قابل‌توجه مبلغ هر قرارداد مشتقه شد. افزایش مبلغ هر قرارداد نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران معاملات سنگین‌تری را انجام می‌دهند که ناشی از رشد تعداد افراد خبره در این بازار است. یکی دیگر از آمار‌های مهم در این بازار، عبارت است از توان مالی هر فرد در آن روز.

این توان مالی به‌معنای این بوده که هریک از فعالان مشتقه به‌طور میانگین چه مقدار سرمایه خود را در این بازار موردمعامله قرار داده‌اند. آمار مذکور از تقسیم ارزش معاملات بر تعداد معاملات به‌دست می‌آید که مقایسه آن با تاریخچه توان مالی افراد، حکایت از افزایش استقبال یا کاهش آن است. در روز دوشنبه توان مالی هر فرد در بازار به‌طور میانگین به بیش از ۳‌میلیون‌تومان رسید. در نگاه اول شاید به‌نظر برسد که این آمار، عدد کمی بوده و نمی‌تواند بیانگر رونق در بازار باشد، اما باید توجه کرد که چنین آماری نسبت به میانگین مهر‌ماه تا به این روز، رشدی نزدیک به ۴۳‌درصد را به ثبت رسانده است. با توجه به اینکه‌ درصد یادشده با میانگین‌ماه جاری مقایسه شده و رشدی بیش از ۴۰‌درصد داشته، می‌توان آینده پررونقی برای بازار مشتقه متصور شد. اگر مقایسه توان مالی با ‌ماه شهریور صورت بگیرد، این رشد حتی بیشتر هم می‌شود. با توجه به اینکه توان مالی هر فرد به‌طور میانگین روزانه در‌ماه گذشته ‌برابر با ۶/ ۱‌میلیون‌تومان بوده، این آمار رشدی بالغ بر ۹۳‌درصد را شاهد بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.