حجم و ارزش معاملات قراردادهای آتی در هفته منتهی به ۲۵شهریور رشد چشمگیری را به ثبت رساند. حجم کل معاملات قراردادهای آتی با افزایش ۵۴درصدی به بیش از ۷۹‌هزار قرارداد و ارزش آن با رشد ۵۱درصدی به بیش از ۴۱۳میلیارد تومان رسید. سهم زعفران از نظر حجم، بیش از ۶۷‌هزار قرارداد و از نظر ارزش ۲۹۷میلیارد تومان بود.

به گزارش «کالاخبر»، در هفته منتهی به ۲۵ شهریور، ۷۹‌هزار و ۴۲۹قرارداد آتی به ارزش نزدیک به ۴۱۳میلیارد و ۸۱۴میلیون تومان دست به دست شد. در هفته‌ای که سپری شد، بیشترین سهم معاملات بازار قراردادهای آتی ۶۷‌هزار و ۱۹۴قرارداد زعفران به ارزش نزدیک به ۲۹۷میلیارد و ۶۳۰میلیون تومان برای موعدهای تحویلی شهریور، آبان، دی و اسفند سال ۱۴۰۱ بود. در خصوص صندوق طلا نیز ۱۰‌هزار و ۴۸۳قرارداد به ارزش بیش از ۱۱۳میلیارد تومان در سه‌موعد تحویلی مهر، آذر و بهمن ۱۴۰۱ در هفته منتهی به ۲۵شهریور دست به دست شد. نقره هم با دست به دست شدن ‌هزار و ۷۵۲قرارداد به ارزش ۳میلیارد و ۱۷۳میلیون تومان در دو موعد تحویلی مهر و آذر ۱۴۰۱ روبه‌رو بود. زعفران از لحاظ حجم با سهم ۸۵درصدی بیشترین سهم را از کیک معاملات قراردادهای آتی در اختیار داشت. از لحاظ ارزش نیز این دارایی پایه با سهم ۷۲درصدی سهم بیشتری نسبت به صندوق طلا و نقره در معاملات آتی داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.