گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد. به گزارش «کالاخبر»، در هفته‌ای که گذشت، در بازار سنگ‌آهن وارداتی چین متوسط قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۲‌درصد نوساناتی داشت و تا ۹۸دلار رسید؛ ولی نهایتا مانند هفته قبل، در پایان هفته گذشته در حدود ۹۶دلار باقی ماند. چینی‌ها به تعطیلات یک‌هفته‌ای روز ملی چین رفته‌اند و بازار در سکوت است.

قراضه

هفته گذشته در بازار واردات قراضه ترکیه قیمت هر تن سی‌اف‌آر از ۳۵۰دلار به ۵/ ۳۶۷دلار بهبود داشت. شرایط بازار به‌گونه‌ای است که انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت، قیمت بین ۳۶۵ تا ۳۷۰دلار بماند؛ ولی در میان‌مدت، افت قیمت دور از انتظار نیست. قراضه صادراتی سنگین کلاس۲ ژاپن نیز ۵دلار افت داشت و قیمت هر تن فوب ۳۳۳دلار بود. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۱۰دلار رشد داشت و هر تن سی‌اف‌آر به ۳۹۵دلار رسید.

بیلت

در هفته گذشته میلادی متوسط قیمت هر تن فوب بیلت صادراتی سی‌ای‌اس از ۵۱۰دلار به ۵۲۲ تا ۵۲۵دلار رسید. در بازار واردات چین بیلت ۳دلار رشد داشت و ۵۰۶دلار هر تن سی‌اف‌آر شنیده شد. بیلت در بازار داخلی چین نیز ۱۰دلار رشد داشت و ۵۲۳دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت ۵۴۵دلار هر تن سی‌اف‌آر شنیده شد که تا ۱۵دلار رشد قیمت هفتگی داشت. بیلت وارداتی در ترکیه ۵۶۰ تا ۵۶۵دلار درهر تن سی‌اف‌آر بود.

مقاطع

هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی ۲دلار بالا رفت و ۵۷۵دلار در هر تن فوب شد. میلگرد صادراتی ترکیه تا ۷ دلار رشد داشت و به ۶۸۲دلار درهر تن فوب رسید. میلگرد در بازار داخلی ترکیه نیز در ۶۹۸دلار درهر تن درب کارخانه باقی ماند. همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد در ۹۹۰دلار درهر شورت تن درب کارخانه ثبات داشت. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۵یورو افت داشت و به ۹۵۵یورو در هر تن درب کارخانه رسید.

ورق

در هفته گذشته میلادی در ورق گرم صادراتی سی‌ای‌اس از ۵۶۰دلار به ۵۵۵ تا ۵۶۵دلار در هر تن فوب دریای سیاه رسید. متوسط قیمت در ورق گرم صادراتی چین نیز از ۵۸۴دلار به ۵۷۵ تا ۵۷۸دلار در هر تن فوب رسید. در بازار داخلی اروپا نیز هر تن ورق گرم تا ۵یورو افت داشت و هر تن درب کارخانه۷۳۰یورو شنیده شد. در بازار داخلی آمریکا هم ورق گرم ۲۰دلار افت داشت و ۷۸۰دلار در هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.