بازار مشتقه روز گذشته روز خوبی محسوب می‌شد. در این روز حدودا ۸۱۰‌هزار قرارداد مشتقه بسته شد که از این تعداد حدودا ۸۰۷‌هزار عدد را قرارداد اختیار‌خرید و ۳‌هزار عدد را قرارداد اختیار‌فروش شامل می‌شد. حجم معاملات روز گذشته حدودا ۷۴‌درصد از میانگین سال‌۱۴۰۱ بیشتر است و این با توجه به آمار‌های روز‌های قبل، برآیند روند آمار معاملات صعودی بوده و مردم بیش از پیش مشتاق به تزریق پول‌هایشان در این بازار هستند.

حال با توجه به این نکته که نسبت به اول سال‌ رونق در بازار مشتقه زیاد‌تر شده است، به مقایسه آمار معاملات دیروز نسبت به میانگین از اول مرداد‌ماه می‌پردازیم. از اول مرداد‌ماه تا به امروز، روزانه در حدود ۷۸۰‌هزار قرار داد بسته می‌شود که این نشان می‌دهد روزی که گذشت تقریبا ۴‌درصد از میانگین یک و نیم‌ماه اخیر نیز بهتر بوده است. در یک و نیم‌ماه اخیر حداکثر حجم معامله در یک‌روز برابر با ۵/ ۱‌میلیون عدد قرارداد و حداقل حجم روز تنها ۴۳۰‌هزار قرارداد بوده است. از طرف دیگر در ارزش معاملات شاهد عدد متعادلی هستیم؛ به‌طوری که در روزی که گذشت حدود ۸/ ۵‌میلیارد‌تومان معامله شد و این عدد ۳‌درصد کم‌تر از میانگین یک و نیم‌ماه اخیر بوده است، اما در ظاهر این عدد در مقایسه با میانگین ارزش معاملات از ابتدای سال‌۱۴۰۱ بیشتر است. طی یک و نیم‌ماه اخیر حداکثر ارزش معاملات ۵/ ۲۰‌میلیارد‌تومان بوده که مربوط به تاریخ بیست‌و‌ششم مرداد‌ماه است و حداقل ارزش معامله مربوط به‌روز دوم مرداد بوده که عدد ۷/ ۱‌میلیارد‌تومان را به خود اختصاص داده است. از لحاظ تعداد کد‌هایی که به معامله پرداختند، امروز شاهد عدد ۳۸۶۶ عدد بودیم که از این تعداد کد۳۸۲۸ عدد مربوط به معاملات اختیار خرید و ۳۸صعدد آنها مربوط به اختیار فروش بوده است. با مقایسه این اعداد نسبت به یک‌ماه‌و‌نیم گذشته درمی‌یابیم که امروز تعداد افراد کمتری در بازار فعال هستند و اگر بخواهیم حس بهتری نسبت به وضعیت مالی آنها داشته باشیم، باید گفت که به‌طور میانگین هر فرد در روزی گذشته ۵/ ۱میلیون‌تومان معامله کرده و این در حالی است که در یک و نیم‌ماه گذشته هر فرد به‌طور میانگین ۳/ ۱میلیون‌تومان معامله کرده است. این اعداد نشان می‌دهند، با اینکه تعداد افراد کاهش ۱۲‌درصدی داشته‌اند اما توان مالی هر فرد در حدود ۱۵‌درصد رشد داشته است.

حداکثر توان مالی هر فرد در یک‌ماه و‌نیم اخیر حدودا ۵/ ۲میلیون‌تومان و حداقل ۸۷۰‌هزار‌تومان بوده است. در بازار روز گذشته نماد‌های ضخود ۸۰۱۰۱ با ۱/ ۱‌میلیارد‌تومان، ضسپا ۸۰۵۲۱ با ۸۰۰‌میلیون و ضستا ۷۰۰۳۱ با ۷۳۰‌میلیون‌تومان بیشترین ارزش معاملات اختیار خرید را دارا بودند. در طرف اختیار فروش نماد‌های طخود ۸۰۱۰۱ با ۱۲‌میلیون‌تومان، طخود ۷۰۸۸۱ با ۶/ ۳میلیون‌تومان و ‌نماد طجار ۷۰۴۵۱ با یک‌میلیون‌ تومان بیشترین ارزش معامله را داشتند.

تحلیل

در بازاری که مورد‌توجه قرار گرفت، نکته ارزنده‌ای وجود داشت. آن نکته این است که آمار معاملاتی بازار مشتقه به طرز قابل‌توجهی در حال افزایش است، درحالی‌که برای فهمیدن اینکه آیا روز گذشته بازار پر رونقی بود یا خیر، نمی‌توانیم به میانگین دیتای کل سال ‌نیز اکتفا کنیم و باید از میانگین چند‌ماه اخیر متوجه روز پر‌معامله شویم. تعداد افراد و همینطور مقدار پولی که هر فرد با آن به معامله می‌پردازد، در حال افزایش است و این نشان‌دهنده این است که این بازار در حال جذب فعالان از بازار‌های دیگر به‌خصوص سهام است که نشان می‌دهد در آینده توجهات بازار‌ها را به خود جلب خواهد کرد.

پیام ناظر

دیروز توقف‌ نماد دتماد۱ به دلیل افشای اطلاعات، توقف‌نماد اوراق اختیار فروش تبعی هبهمن۲۰۷، توقف سه‌نماد و آتی، قنیشا و پترول و توقف‌نماد دسبحان۱ به‌علت افشای اطلاعات را شاهد بودیم. بازگشایی ‌نماد تیپیکو و ‌نماد معاملاتی ملت پس از رفع تعلیق، توقف‌نماد بسویچ و بازگشایی ‌نماد خمهرح، چفیبر و هبساز۱۱۲ به‌همراه نماد‌های دکیمی و ابادا را دیدیم. در بازار دیروز حراج مجدد نماد‌های معاملاتی کرماشا، قشهد، لپارس و فخوز وقوع یافت.‌ نماد غشان۱ و خچرخش۱ به دلیل افشای اطلاعات بسته شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.