به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی آخرین افزایش ساعت معاملات مربوط به دوران ریاست علی صالح آبادی در سازمان بورس است و طی آن زمان معاملات با نیم ساعت افزایش به ۱۲:۳۰ دقیقه رسید که از شنبه آینده، ساعات معاملات فرابورس به ۴ ساعت افزایش پیدا می کند و تا ساعت ۱۳ ، معاملات در این بازار جریان دارد.

بر اساس این گزارش در بازارهای اول، دوم و پایه، پیش‌گشایش از ساعت ۸:۴۵ تا ۹، مرحله گشایش رأس ۹ و مرحله حراج پیوسته نیز از ۹ تا ۱۳ خواهد بود.

همچنین در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط، پیش‌گشایش از ۸:۴۵ تا ۹ و مرحله گشایش اول ۹ در نظر گرفته شده است. در این بازار، مرحله حراج پیوسته از ۹ تا ۱۲:۳۰ و پیش‌گشایش مرحله دوم نیز ۱۲:۳۰ تا ۱۳ تعیین شده است. در بازار SME همچنین مرحله گشایش دوم ساعت ۱۳ خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.