به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، داود منظور به ایرنا گفت: با توجه به مصوبه قانون پایانه های فروشگاهی اولین گروه شرکت های پذیرفته شده بورسی و فرابورسی هستند که زیرساخت های لازم برای حضور آنان در سامانه مؤدیان صورت گرفته و تمهیداتی انجام و نحوه اجرای کار برای این شرکت ها در نظر گرفته شده که باید از آبان اجرایی کنند. در سامانه مودیان برای همه فعالان کارپوشه های اختصاصی تعریف شده که همه مؤدیان می توانند با ورود به سامانه آن را مشاهده کنند و نسبت به اجرای قانون عمل کنند.

با ۶۰۰ تن از مدیران و مسئولان شرکت های پذیرفته شده بورسی و فرابورسی نشست هم اندیشی و هماهنگی برگزار و فرایندهای اجرایی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سازوکارها برای اتصال به سامانه مؤدیان تبیین شد. یکی از ماموریت های مهم در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مباحث فرهنگ سازی است و فراخوان در این باره ادامه خواهد داشت.

در مرحله بعدی، مصادف با دی سال جاری شرکت های دولتی برای اتصال به سامانه مؤدیان فراخوان خواهند شد. روند اتصال شرکت ها و مؤدیان به سامانه مؤدیان و قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان سال آینده ادامه خواهد داشت از این رو همه مشمولان این قانون به تدریج به سامانه متصل خواهند شد.

ضمانت های محکم و بازدارنده ای در نظر گرفته و بر اساس ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی کسانی که مکلف می شوند صورت حساب های مالی را ارائه کنند در صورتی که این کار را انجام ندهند به میزان ۱۰ درصد به مبلغ فروش که شناسایی می شود مشمول جریمه خواهند شد و توصیه کرد فعالان اقتصادی به طور کامل به سامانه قانون پایانه های فروشگاهی و مؤدیان متصل شده و صورت های مالی را ارائه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.