به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت نورد آلومینیوم از واریز ۱۵۰ میلیارد تومان به اداره تسویه بابت بدهی های شرکت ورشکسته در ازای واگذاری مدیریت آن خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

بر این اساس، حسنعلی رضایی مقدم مدیرعامل “فنوال” اعلام کرد: اداره تسویه امور ورشکستگی تهران طی ابلاغیه های ۱۴ شهریور از این شرکت درخواست کرد در جلسه ای برای تعیین تکلیف دیون قطعیت یافته شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس شرکت کند.

بعد از تشکیل جلسه، اداره تسویه امور ورشکستگی تهران طی نامه ۲۸ شهریور از نورد آلومینیوم خواست برای پرداخت دیون قطعیت یافته فعلی شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس به بستانکاران و با محاسبه سهم صندوق الف، مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به حساب جاری اداره تسویه امور ورشکستگی تهران واریز کند و در مقابل شرکت نورد آلومینیوم به جای بستانکاران شرکت آلومینیوم پارس قرار گرفته و اداره تسویه امور ورشکستگی تهران هم از این بابت مدیریت شرکت آلومینیوم پارس را به نورد آلومینیوم واگذار کند.

شرکت نورد آلومینیوم هم ۲۹ شهریور مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به حساب بانکی اداره تسویه امور ورشکستگی تهران واریز کرده و منتظر جلسه با این اداره برای تصمیم گیری نهایی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.