به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شورای رقابت به دنبال دریافت چند فقره شکایت از شرکت توانیر با بررسی موضوعات مطرح شده، بروز رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از وضعیت مسلط را تأیید و این شرکت را به درج وجه التزام قطع برق در قراردادهای منعقده ملزم کرد.

براساس این گزارش، شورای رقابت به موضوع عدم درج وجه التزام موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب و کار پرداخت و با توجه به اینکه شرکت توانیر در قراردادهای منعقده با شرکت های تولیدی شرط وجه التزام را در نظر نگرفته این رویه را سوء استفاده از وضعیت مسلط از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه تشخیص داد و به دلیل بروز رویه ضد رقابتی موضوع جزء 2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های اصل 44، توانیر را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و گنجاندن یک بند در قراردادهای جدید برای وجه التزام با نظارت و تأیید شورای رقابت کرد.

شورای رقابت همچنین از سازمان برنامه و بودجه خواست با نظر گرفتن اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت جبران خسارت ناشی از قطع برق از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی، تدابیر لازم را انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.