به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سنگ آهن گهر زمین از انعقاد قرارداد سه ساله تامین دو واحد 1.72 تنی کامل احیای مستقیم آهن اسفنجی با شرکت فکور صنعت تهران به ارزش 9 هزار میلیارد تومان خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای امروز شد.

بر این اساس، “کگهر” اعلام کرد: قرارداد تامین دو واحد 1.72 تنی کامل احیای مستقیم آهن جمعاً به ظرفیت 3.4 میلیون تن در سال با شرکت فکور صنعت تهران به مدت 36 ماه جهت تکمیل کارها تا تاریخ تحویل موقت منعقد شد. مبلغ قرارداد شامل مبلغ 226.9 میلیون یورو بعلاوه 2.3 هزار میلیارد تومان برای بخش های خارجی و داخلی است که جزئیات آن در ماده 7 قرارداد پیوست تشریح شده است.

طبق مفاد ماده 8 قرارداد موصوف از هر پرداخت به پیمانکار مبلغ 10 درصد به عنوان حسن انجام کار و مبلغ 10 درصد به عنوان استهلاک کسورات پیش پرداخت کسر می شود. 50 درصد از کسورات حسن انجام کار پس از صدور گواهی تحویل موقت و 50 درصد مابقی آن پس صدور گواهی تحویل قطعی آزاد می شود.

طبق بند 1-4 مفاد ماده 8 قرارداد فی مابین 5 درصد از قیمت کل قرارداد معادل 119.9 میلیارد تومان و 11.3 میلیون یورو به عنوان قسط اول پیش پرداخت در قبال ارائه دو فقره ضمانت نامه بانکی به همان مقدار به پیمانکار پرداخت خواهد شد که تا تاریخ تنظیم این نامه، صرفاً ضمانت نامه بانکی ریالی به این شرکت تحویل شده و ضمانت نامه ارزی مربوطه تاکنون تحویل این شرکت نشده است.

ضمناً شرایط ضمانت نامه در ماده 8 قرارداد به تفصیل بیان شده است. با توجه به اینکه تمام شروط کارفرما (گهرزمین) از جمله دریافت ضمانت نامه های بانکی از سوی پیمانکار طرف قرارداد، تاکنون بصورت کامل نهایی نشده است. لذا مبلغی نیز به حساب پیمانکار واریز نشده و قرارداد صرفاً در مرحله ابلاغ اولیه بوده و پس از انجام کامل تعهدات پیمانکار، طبق مفاد قرارداد فی مابین در رابطه با پرداخت های مربوطه، کارسازی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.