به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آیین نامه اجرایی جزء یک بند ز تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال جاری و مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. ارزش نفت تحویلی ۴.۴ میلیارد یورو بوده که ۴۵.۵ درصد این مبلغ ، سهم دولت است.

بر اساس این گزارش، طبق بند ز و جزء یک به‌ منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملّی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تأیید توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملّی نفت و در سقف منابع بند ب تبصره یک این قانون اقدام کند.

شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص، اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ ارزی و ریالی به سازمان و وزارت اقتصاد اعلام کند. تمام وجوه حاصل از فروش به حساب های معرفی شده بانک مرکزی واریز می شود و باید سهم ذینفعان محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب ها واریز کند.

همچنین وجوه حاصل از سهم ۴۲.۵ درصد دولت توسط بانک مرکزی به حساب جداگانه، واریز و بر اساس تخصیص صادره توسط سازمان برای هر محموله صرفا به حساب دستگاه مشمول واریز می شود. سهم سه درصد به حساب مربوط واریز می شود.

مقصد یا مقاصد صادرات نفت باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت نفت موجب رقابت مخرب بین دیگر برداشت کنندگان نفت نشده و از صادرات مجدد از کشورها به مقاصد صادراتی شرکت نفت پرهیز شود.

دریافت ضمانت نامه ارزی بانکی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است و شرکت نفت تعهدی در تامین کشتی برای حمل نفت ندارد. تحویل نفت به گونه ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.