به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق آمار بانک مرکزی، تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده تهران در آذر به 10.2 هزار واحد رسید که نسبت به آبان 27.2 و ماه مشابه سال گذشته 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع هم با افزایش 2.9 درصدی به 48 میلیون تومان رسید.

بررسی جزئی تر هم نشان می‌دهد از مجموع 10.2 معامله، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 29 درصدی بیشترین سهم را اختصاص داده اند. با این وجود این سهم در مقایسه با آذر سال گذشته 4.2 درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بیشتر در گروه‌های 11 تا 15 سال و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده نیز حاکی از آن است که در بین مناطق 22 گانه تهران، منطقه 5 با سهم 15 درصدی از کل معاملات بیشترین قراردادهای مبایعه‌نامه را اختصاص داده است. مناطق 10 و 2 نیز با سهم 9.4 و 9.3 درصدی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده با 94.41 میلیون تومان برای منطقه یک و کمترین متوسط قیمت با 24.49 میلیون تومان برای منطقه 18 بود. همچنین در آذر 1401 شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران و کل مناطق شهری به ترتیب نسبت به ماه گذشته از آن 2.5 و 3درصد افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.