به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه شرکت شیمیایی کیمیاگران امروز، پشم شیشه ایران و بیمه آرمان به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 344، 200 و 20 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “شکام” سرمایه فعلی را از 90 به 400 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

همچنین سرمایه فعلی “کپشیر” از 50 به 150 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی برای انتقال کارخانه و نوسازی ماشین آلات اعمال می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 150 به 250 میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.

در این میان، “آرمان” سرمایه فعلی را از 250 به 300 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل آورده نقدی سهامداران اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی و احراز شرایط بیمه مرکزی می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 300 به 500 میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان و بیمه مرکزی نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.