به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، 6 شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی، سرمایه گذاری معیار صنعت پارس، کیمیای زنجان گستران، آلومراد، فرانسوز یزد و آبسال به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 374، 500، 50، 75، 104 و 50 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

بر این اساس، “ثنام” سرمایه فعلی را از 50 به 236.7 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

سرمایه فعلی “معیار” هم از 5 به 30 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 30 به 150 میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

“کیمیا” نیز سرمایه فعلی را از 200 به 300 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای تامین سرمایه درگردش اعمال می شود.

همچنین سرمایه فعلی “فمراد” از 20 به 35 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی ، تامین سرمایه در گردش و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی می شود.

“کایزد” سرمایه فعلی را از 34.3 به 70 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

در این میان، سرمایه فعلی “لابسا” از 180 به 270 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.