به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری سایپا پیرو مزایده فروش املاک ایزدشهر و پلاسکوکار از مراجعه 5 شخص حقیقی و حقوقی ، عدم ارائه پاکات و پایان مزایده واگذاری این املاک خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای دوشنبه شد.

بر این اساس، “وساپا” اعلام کرد: سرمایه گذاری سایپا نسبت به فروش املاک ایزدشهر و پلاسکوکار از طریق مزایده عمومی در 16 شهریور اقدام کرد که چهار شخص حقوقی و یک حقیقی به عنوان متقاضی جهت حضور در مزایده مراجعه کرده و پاکات مزایده را دریافت کردند، ولی تا 6 مهر هیچ پاکتی به شرکت ارائه نشد و مزایده واگذاری املاک مذکور به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.