به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری از موافقت هیات مدیره با برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

بر این اساس، “مدیریت” اعلام کرد: با پیشنهاد هیات مدیره و در راستای ایفای تعهدات سهامداران اصلی شرکت در فرآیند پذیرش و عرضه سهام مبنی بر افزایش سرمایه معادل 100 درصد از 150 به 300 میلیارد تومان و به استناد بند 2 مصوبه 23 اسفند هیات مدیره و بند 6 تکلیف مجمع سالانه منتهی به سال مالی آذر 1400 ، بند 2 مصوبه 18 مرداد هیات مدیره هلدینگ مالی (گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بارنشستگی کشوری) و مصوبه 2-1 بند 3 جلسه هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری با موضوع مذکور از محل سود انباشته با رعایت مقررات و قوانین موضوع مطرح و در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد نسبت به اخذ مجوزهای قانونی از سازمان بورس اقدام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.