به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سیمان تهران با مشخص شدن نتیجه ارزیابی زمین ها از سوی کارشناسان رسمی دادگستری و محدودیت زمانی استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته از جمع بندی تصمیمات تا دو هفته آینده خبر داد و با توقف یک ساعته نماد آماده بازگشایی شد.

بر این اساس، “ستران” اعلام کرد: جلسه هیات مدیره ۸ آبان برگزار و پیرو مصوبات قبلی مختوم به مصوبه ۲۹ خرداد مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و با توجه به دریافت سند تک برگ مشاعی زمین واحد هفتم در ۲۸ خرداد و اقدامات صورت گرفته توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه ۸ آبان هیات مدیره، پاکت حاوی گزارش کارشناسان رسمی معرفی شده توسط کانون با حضور اعضا هیات مدیره مورد بازگشایی قرار گرفت.

هیات مدیره مقرر کرد انتشار اطلاعات مربوط به ارزش کارشناسی دارایی ها در سامانه کدال صورت پذیرد. با توجه به نقطه نظرات نماینده بازرگانی همقدمان مبنی بر اینکه افزایش سرمایه بر مبنای ارزش کارشناسی اعلام شده توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری برای واحد هفتم علی‌رغم مذاکرات متعدد به عمل آمده به مصلحت شرکت نیست، هیات مدیره انجام این موضوع را منوط به بررسی بیشتر کرد تا در صورت دستیابی به حصول اجماع کامل توسط تمامی اعضا، اقدامات بعدی برای تهیه گزارش توجیهی انجام پذیرد.

علاوه بر این از آنجا که به موجب بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری امکان استفاده از معافیت مالیاتی با تبدیل سود انباشته به سرمایه وجود دارد، هیات مدیره مقرر کرد موضوع استفاده از محمل قانونی مزبور نیز بررسی شود.

با عنایت به طولانی شدن موضوع ارزیابی زمین ها و تاثیرات نامناسب این موضوع بر روند قیمت سهام شرکت سیمان تهران و البته محدودیت زمانی استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته به استناد قانون بودجه سال جاری، حداکثر تا دو هفته آینده این موارد به جمع بندی کامل رسیده و نتیجه آن جهت اتخاذ تصمیم به هیات مدیره گزارش شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.