به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک صادرات با پذیرش هزینه اکچوئری به عنوان هزینه های قابل قبول توسط سازمان مالیاتی از براورد ۲۴۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی مالیاتی برای بانک خبر داد.

بر این اساس، محمد روشن معاون مالی “وبصادر” در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و بنا بر موافقت ۱۹ مرداد وزیر اقتصاد، سازمان مالیاتی به موجب بخشنامه ۳۰ مرداد اعلام کرد: هزینه پرداختی ( هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز که به این صندوق پرداخت می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به حساب مالیاتی بانک های فوق قابل قبول است.

با عنایت به بخشنامه فوق، هزینه پرداختی به صندوق بازنشستگی بانک ها بابت تعهدات اکچوئری که تاکنون جزو هزینه های غیر قابل قبول محسوب می‌شد باید توسط سازمان مالیاتی مورد قبول واقع شود.

با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۱.۲ هزار میلیارد تومان بابت هزینه اکچوئری پرداخت شده بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی مالیاتی برای بانک برآورد می شود. آثار مثبت مالیاتی مرتبط با پذیرش هزینه های اکچوئری برای کل سال مالی جاری در پایان سال قابل برآورد خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.