به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، داوود منظور اعلام کرد: شرایط برای ایفای نقش حداکثری مالیات در اقتصاد با اتکا بر تمامی ظرفیت‌های قانونی و زیر ساخت‌ های جدید که عمدتا بر پایگاه‌های اطلاعاتی داده محور مبتنی است، فراهم شده است. مبارزه جدی با فرار مالیاتی یکی از برنامه‌های مهم است. با هوشمندسازی و اجرای برنامه‌های مربوط به مبارزه با فرار مالیاتی در سال گذشته 2.2 میلیون مودی جدید شناسایی شد و سال جاری نیز بالغ بر 1.5 میلیون اظهارنامه جدید از این مودیان شناسایی شده، دریافت شد.

بالغ بر 11 میلیون مودی در پایه‌های مختلف وجود دارد که از این تعداد، 4.45 میلیون هزار صاحبان مشاغل شخص حقیقی هستند. با توجه به اینکه در سال جاری اطلاعات قابل اتکایی از فعالیت اقتصادی مودیان در اختیار قرار داشت در نهایت افزایش 3 برابری مالیات ابرازی صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1400 مشاهده شد.

اطلاعات و داده‌های سامانه‌های مالیاتی نشان می‌دهد، 2.09 میلیون شرکت ثبت شده وجود دارد اما از این تعداد، بالغ بر 1.1 میلیون شرکت هیچ فعالیتی نداشته و اظهارنامه تسلیم نکردند که فهرست این شرکت‌ها به اداره ثبت مربوطه فرستاده شد تا بطور کلی غیرفعال شوند. همچنین در بخش اشخاص حقوقی 330 هزار فقره اظهارنامه دریافت شد اما 600 هزار شرکت در سال گذشته علی رغم فعالیت اقتصادی و ارسال پیامک اطلاع رسانی، اظهارنامه ندادند که رسیدگی به وضعیت این شرکت‌ها در اولویت برنامه‌های این سازمان قرار دارد.

حرکت به سمت نظام مالیاتی داده محور، باعث شفافیت اقتصاد و در نتیجه تحقق بیشتر عدالت مالیاتی و افزایش میزان مالیات مودیان بر اساس اطلاعات واقعی آنان شده و اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی افزایش یافته و مودیانی که اظهارنامه واقعی ارسال نکنند، بعدا شناسایی و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

با اجرای طرح‌های جدید از جمله مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، تسریع در رسیدگی ها، وصول معوقات و وصول مالیات‌های جدید در 5 ماه سال جاری، رشد 69 درصدی در وصول مالیات‌ها مشاهده شد.

با افزایش نقش آفرینی مالیات در اقتصاد سهم آن از بودجه به 45 درصد افزایش یافته و طی سال‌های پیش رو و با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های جدید همچون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تصویب لوایح جدید هم‌چون لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در نظام پایانه‌های فروشگاهی، باید بتوان تا پایان دولت سیزدهم، کل بودجه را از محل مالیات تامین کرد.

شناسایی کارکنان متخلف و برخورد جدی با آنان تا مرحله صدور کیفرخواست، ایجاد سامانه گزارش‌های مردمی سوت زنی و کاهش مراجعات مودیان به ادارات مالیاتی به واسطه الکترونیکی شدن تمامی فرآیند‌های مالیاتی از جمله مهمترین اقدامات در این راستا بشمار می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.