بازار گواهی سپرده در هفته منتهی به ١١ شهریور شاهد دست به دست شدن ١٢میلیون و ٧٧٣هزار ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ٣٢١میلیارد تومان بود. سکه از لحاظ ارزش و سیمان از لحاظ حجم، برتر از سایر دارایی‌ها، در مقام نخست ایستادند.

به گزارش «کالاخبر»، در بازار گواهی سپرده کالایی بورس‌کالای ایران طی هفته پایانی مرداد، ١٢میلیون و ٧٧٣‌هزار و ۵٢٧ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ٣٢١میلیارد تومان دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ۴شهریور بیش از ۵٢٧میلیارد تومان برای ١۴میلیون و ۴۴٣‌هزار و ١۴٨ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود. در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس کالا، یک‌میلیون و ١٣٩‌هزار و ۴٠٠اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ارزش بیش از ١۵۶میلیارد تومان ثبت شد. اوراق مبتنی بر طلا با کسب سهم ٣٧درصدی در ارزش معاملات، جایگاه نخست و با سهم ٩درصدی در حجم معاملات، رتبه سوم بازار را از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ٨میلیون و ١۴١‌هزار گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از ۵میلیارد و ٨۶۵میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۶۴‌درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

در هفته منتهی به ١١شهریور، ٣میلیون و ۶٠‌هزار و ٩۴گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش نزدیک به ١١٩میلیارد و ٣۵٧میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، رتبه دوم حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. سهم زعفران هم از حجم کل معاملات ٢۴‌درصد و از ارزش کل معاملات ٣٧‌درصد برآورد شد.

ارزش معاملات ۴٣٣‌هزار و ٢١گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ٣٩میلیارد و ٧٢٣میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران از آن خود کند. این دارایی پایه، سهم ١٢درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات از آن خود کرد.

در بازار اوراق بهادار کالایی مبتنی بر زیره سبز طی هفته قبل، در مجموع ١٢قرارداد دست به دست شد که ارزش نزدیک به یک‌میلیون و ۵٠٠‌هزار تومان را به ثبت رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.