بازار گواهی سپرده در هفته پایانی شهریور شاهد دست به دست شدن نزدیک به ۹میلیون و ۳۵۳‌هزار ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ۱۹۰میلیارد تومان بود. سکه از لحاظ ارزش و سیمان از لحاظ حجم، برتر از سایر دارایی‌ها، در مقام نخست ایستادند. به گزارش «کالاخبر»، در بازار گواهی سپرده کالایی بورس‌کالای ایران طی هفته‌ای که گذشت، ۹میلیون و ۳۵۲‌هزار و ۹۴۰ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ۱۹۰میلیارد تومان دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ۲۵شهریور، بیش از ۳۰۲میلیارد تومان برای ۱۱میلیون و ۵۵‌هزار و ۳۳ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس‌کالا، ۷۳۵‌هزار و ۴۰۰ورقه گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه ارزش بیش از ۱۰۵میلیارد تومان را ثبت کرد. اوراق مبتنی بر طلا با کسب سهم ۵۵درصدی در ارزش معاملات، جایگاه نخست و با سهم ۸درصدی در حجم معاملات، رتبه سوم بازار را پس از سیمان و زعفران از آن خود کرد. سیمان با ثبت معامله ٧میلیون و ۷۲‌هزار گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از ۵میلیارد و ۲۳۵میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۷۵‌درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد. در هفته منتهی به ۳۱شهریور، یک‌میلیون و ۱۰۵‌هزار و ۱۰۷گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۳۷میلیارد و ۳۳۴میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، رتبه دوم حجم و رتبه سوم ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات ۱۲‌درصد و از ارزش کل معاملات ۲۰‌درصد برآورد شد. ارزش معاملات ۴۴۰‌هزار و ۴۳۳ گواهی سپرده شیشه نیز به رقم ۴۳میلیارد تومان نزدیک شد و این دارایی توانست از لحاظ ارزش بعد از سکه مقام دوم را از آن خود کند. این دارایی پایه، سهم ۲۲درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات از آن خود کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.