سلمان نصیرزاده/ کارشناس بازار سهام

درخصوص گزارش‌های ماهانه با محوریت نمادهای فولادی، فلزات اساسی و پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که هم شامل متانولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اولفینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌شود و هم بخشی از شیمیایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازها را نشان می‌دهد؛ باید گفت که در این گروه‌ها عملکرد ماهانه شهریورماه از نظر درآمدی عملکرد مثبت و رو به‌جلویی نسبت به مرداد بوده اما زمانی‌که درآمد تجمیعی فصل تابستان را با فصل بهار مقایسه کنیم، خواهیم دید که عملکردهای تجمیعی تابستان از نظر درآمدی نسبت به فصل بهار عملکرد ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری است. علاوه‌بر آن میانگین نرخ‌های فروش فصلی هم نسبت به فصل بهار کاهش پیدا کرده و این موضوع عمدتا تحت‌تاثیر بازارها و قیمت‌های جهانی بوده است.

در گروه فلزات به واسطه افت مقدار فروش به دلیل رکود، درآمدهای تجمیعی منفی شده است. در حال‌حاضر میانگین P/ E گذشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگر گروه آهن و فولاد حدود ۵/ ۵ واحد است. کمترین P/ E گروه را فولادمبارکه با ۹/ ۲واحد دارد. این ‌نماد در عملکرد ماهانه کاهش چهار‌درصدی درآمد را ثبت کرده و در گزارش‌های فصلی ۳۳‌درصد افت داشته است، همچنین از نظر نرخ هنوز قیمت ورق مبارکه با قیمت‌های جهانی هماهنگ نشده و گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است که این موضوع را می‌توان نسبت‌داد به اینکه محصولی انحصاری در بازار داخلی است و تقاضای مازادی که برای آن وجود دارد، باعث‌شده محصولات مبارکه نسبت به قیمت‌های جهانی در بازار داخل گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشند. در باقی تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شمش مثل فولاد کاوه و ارفع نرخ شمش فولاد در میانگین فصلی کاوه ۱۰‌درصد و در فولاد ارفع ۱۸‌درصد کمتر شده، همچنین از نظر درآمد ماهانه و فصلی نیز فولاد کاوه به ترتیب ۹‌درصد رشد و ۱۵‌درصد کاهش را ثبت کرده است. ارفع هم جامپ خوبی داشته و ماهانه ۶۰‌درصد و فصلی ۱۱‌درصد رشد کرده است.

در فلزات اساسی می‌توان به فملی اشاره کرد. در این ‌نماد نرخ‌های فروش همچنان مقداری با قیمت فعلی جهانی فاصله دارد و بالاتر است اما P/ E آن ۷/ ۳واحد است. درآمد ماهانه فملی ۴۷‌درصد رشد کرده و درآمد فصلی ۲۱‌درصد کاهش پیدا کرده است. میانگین نرخ فروش فملی نیز هفت‌درصد است و در گروه فولادی می‌توان این نتیجه را گرفت که ارزش و بازار سهام، عمده این گروه تحت‌تاثیر افت قیمت‌های جهانی به تناسب کاهش پیدا کرده و به‌نظر می‌رسد گزارش‌های فصلی نیز نسبت به فصل بهار پایین‌تر باشد. در این میان نکته مهم این است که قیمت‌ها در این گروه به حدی کاهش پیدا کرده که به‌نظر می‌رسد اگر متغیرهای دیگر مانند قیمت‌های جهانی بیش از این نریزد، محدوده فعلی حفظ شده و گروه در حال ورود به مرحله باثبات است.

در گروه پتروشیمی اوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان را با محدوده فعلی P/ E میانگین ۹/ ۴واحد را داریم. در این گروه نسبت به سایر محصولات گروه‌های پتروشیمی، وضعیت بهتر است و میانگین قیمت‌های اوره شرایط بهتری دارد. گزارش ماهانه ‌نماد خراسان با P/ E ۲/ ۵تغییر آنچنانی نداشته اما از نظر فصلی ۳۳‌درصد رشد درآمد داشته است. میانگین نرخ نیز هشت‌درصد کاهش پیدا کرده و انتظار می‌رود گزارش تابستان این‌نماد معادل یا بهتر از فصل بهار باشد، اما گروه متانول‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز وضعیت خوبی ندارد. در این گروه زاگرس و شخارک با P/ E بالای ۱۱ و شخارک با P/ E ۳/ ۷ را داریم. عملکرد ماهانه زاگرس ۹۴‌درصد و شخارک سه‌درصد رشد کرده اما فناوران با کاهش ۳۶‌درصدی مواجه بوده است.

در عملکرد فصلی نیز تجمیع درآمد تابستان زاگرس ۱۵‌درصد و شخارک ۶‌درصد کاهش داشته و فناوران ۱۶‌درصد افزایش پیدا کرده است اما نرخ‌های فروش سه‌ماهه تابستان زاگرس، شخارک و فناوران به ترتیب ۱۲، ۳۰ و ۱۶‌درصد کاهش داشته است، بنابراین انتظار گزارش‌های ضعیف در فصل تابستان از این گروه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. در سایر گروه‌های پتروشیمی نوری‌جم و جم‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیلن را بررسی خواهیم کرد. پتروشیمی نوری P/ E ۵/ ۵واحدی دارد و جهش ۱۰۶‌درصدی در درآمد ماهانه را ثبت کرده، همچنین در گزارش‌های فصلی نیز ۱۴درصد افزایش داشته است.

میانگین نرخ محصولات نوری ۹‌درصد کاهش پیدا کرده و درمجموع انتظار نداریم گزارش فصل تابستان این‌نماد از فصل بهار قوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد اما با توجه به P/ E موجود می‌توان گفت محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی خوبی برای آن وجود دارد. در پتروشیمی جم وضعیت خیلی جذاب نیست. این‌نماد ماهانه ۲‌درصد رشد و فصلی ۱۲‌درصد افت داشته، میانگین نرخ محصولات هم ۱۰درصد پایین آمده و به‌نظر می‌رسد جم با وجود P/ Eبرابر با ۶/ ۸واحد هنوز جا برای کاهش P/ E دارد. در مورد جم‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیلن با توجه به اینکه شرکتی است که از پروپیلن‌‌‌‌‌‌‌‌‌جم خوراک می‌گیرد و محصول را به پلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پروپیلن تبدیل می‌کند، تفاوت قیمت خرید و فروش در این شرکت بااهمیت است. مهم اینجا این است که به تناسب قیمت خوراک، قیمت پلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پروپیلن هم میانگین ۱۰‌درصد افت کرده است. در گزارش ماهانه جم‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیلن ۳۲‌درصد و فصلی ۹‌درصد کاهش را شاهدیم و انتظار گزارش فصلی ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری در تابستان نسبت به بهار را از این شرکت داریم.

در گروه شیمیایی شاملا را داشتیم که به‌نظر می‌رسد شرایط خوبی داشته، درآمد ماهانه این‌نماد با وجود P/ E ۶واحد و افت قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهام تغییر زیادی نداشته اما در گزارش فصلی ۳۸‌درصد رشد ثبت کرده است. از نظر میانگین نرخ هم قیمت محصولات ۱۵‌درصد رشد کرده و به‌نظر می‌رسد جزو نمادهایی باشد که می‌تواند عملکرد مثبتی به خود بگیرد و از این سطوح با نوسان‌های مثبتی مواجه شود. در بازار جهانی به‌نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های پولی موجود قیمت‌ها تقریبا بخش عمده افت خود را انجام دادند. ما بحث مختل‌شدن زنجیره انرژی، کاهش مصرف، افزایش شدید هزینه‌های تولید و تناقضاتی از این دست را داریم که نشان می‌دهند قیمت‌ها به محدوده نسبتا باثباتی رسیده‌اند.

در بازار داخل هم نرخ ارز روند افزایشی داشته، دلار آزاد وارد کانال ۳۲‌هزار‌تومان و نیما وارد کانال ۲۷‌هزار‌تومان شده، در بورس‌کالا هم می‌بینیم که قیمت محصولات با دلار ۳۰‌هزار‌تومان معامله می‌شود و این موضوع بخشی از ضعف قیمت‌های جهانی را جبران می‌کند. به نظر می‌رسد بازار می‌تواند به ثبات برسد. اگر جریان پول تضعیف شود سهام می‌تواند ارزان‌تر شود. گزارش‌ها ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده اما قیمت‌ها به حدی پایین‌ آمدند که می‌توانند ثبات قیمت یا حتی نوسان‌ها مثبت را توجیه کنند و از اینجا به بعد افت بیشتر توجیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نیست؛ مگر اینکه اتفاقات غیربازاری بیفتد یا بازار در حدی دچار رکود معاملاتی شود که ضعف خریدار باعث کاهش قیمت‌ها شود.

جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی گزارش‌های نشان می‌دهد به‌خصوص در گروه‌های وابسته به بازارهای جهانی درآمدهای فروش عمدتا تحت‌تاثیر کاهش نرخ‌های جهانی قرار گرفته و این باعث می‌شود فصل تابستان از نظر رشد سودآوری قوی نباشد و در بدترین حالت گزارش‌های مشابهی با بهار را مشاهده کنیم. در حال‌حاضر قیمت‌ها تا سطحی پایین ‌آمده‌اند که حتی ضعف سودآوری در فصل تابستان شاید خیلی بازار را به سمت پایین سوق ندهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.