به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت عمران و توسعه شاهد از واگذاری قطعه زمین 10641.6 متر مربعیشرکت تابعه به ارزش 150 میلیارد تومان با تعیین قیمت کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد.

بر این اساس، “ثعمرا” اعلام کرد: 6 دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین واقع در حوزه ثبت ملارد به مساحت 10641.65 مترمربع متعلق به شرکت تابعه و سهامی خاص پاداد به مبلغ 150 میلیارد تومان طبق گزارش تعیین قیمت کارشناسان رسمی دادگستری، واگذار شد.

مبلغ 10 میلیارد تومان همزمان با عقد قرارداد، 40 میلیارد تومان طی یک فقره چک بانکی با سررسید 23 آبان ، 40 میلیارد تومان طی یک فقره چک بانکی با سررسید 22 دی، 40 میلیارد تومان طی یک فقره چک بانکی با سررسید 24 بهمن و الباقی 20 میلیارد تومان ثمن معامله در دفتر خانه اسناد رسمی 24 اسفند همزمان با انتقال سند مالکیت طی یک فقره چک بانکی تضمینی تسویه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.