بازار گواهی سپرده در هفته منتهی به ۴شهریور شاهد دست‌به‌دست شدن ۱۴میلیون و ۴۴۳‌هزار ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ۵۲۷میلیارد تومان بود که رشد ۳۰درصدی در حجم و رشد ۴۳درصدی در ارزش را نسبت به هفته منتهی به ۲۸مرداد داشت. سکه از لحاظ ارزش و سیمان از لحاظ حجم، برتر از سایر دارایی‌ها در مقام نخست ایستادند.

به گزارش «کالاخبر»، در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته پایانی مرداد، ۱۴میلیون و ۴۴۳‌هزار و ۱۴۸ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک به ۵۲۷ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ۲۸مرداد بیش از ۳۶۸ میلیارد تومان برای ۱۱میلیون و ۱۰۰‌هزار و ۴۵۳ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود. در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس‌کالا، یک‌میلیون و ۸۸۴‌هزار و ۶۰۰اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ۲۵۰میلیارد و ۴۵۳میلیون تومان به لحاظ ارزشی صدرنشین شد و با کسب سهم ۴۷درصدی از ارزش معاملات و سهم ۱۳ درصدی از حجم معاملات، جایگاه نخست را از لحاظ ارزش و جایگاه سوم را از لحاظ حجم از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ۶میلیون و ۳۴۷‌هزار گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از ۴میلیارد و ۵۵۱میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۴۴‌درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد. در هفته منتهی به ۴ شهریور، ۵میلیون و ۷۲۵‌هزار و ۳۸۷گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۲۳۱میلیارد و ۳۳۳میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، رتبه دوم حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات ۴۰‌درصد و از ارزش کل معاملات ۴۴‌درصد برآورد شد. ارزش معاملات ۴۸۶‌هزار و ۱۴۸گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۴۱میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران به نام خود کند. این دارایی پایه سهم ۸درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات از آن خود کرده بود. در بازار گواهی سپرده کالایی بر مبنای زیره سبز در هفته قبل در مجموع ۱۳قرارداد دست به دست شد که ارزش نزدیک به یک‌میلیون و ۶۲۷‌هزار تومان را به ثبت رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.