به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا فاطمی امین با ارسال نامه ای به دستگاه ها و اتاق های مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد.

براساس این گزارش، مشروح مصوبات به این شرح است:

1- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآورده‌های غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه تیر1400 سازمان ملی استاندارد، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی در بند 4 بخشنامه گفته شده در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو وزارت ارشاد و وزارت صنعت، بخش خصوصی، مقرر شد: سازمان ملی استاندارد با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت ارشاد، وزارت صنعت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت 20 روز نسبت به اصلاح بند 4 بخشنامه و بخشنامه‌های دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام کرده به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت‌ها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمه‌ای وارد نشود.

2- سازمان ملی استاندارد ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامه‌های موضوع بند 1/1 این مصوبه پرونده‌های واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامه‌ها در بازرسی‌های استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت کرده‌اند را مجددا مورد رسیدگی قرار داده تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

2- در خصوص مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آیین‌نامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه آبان 92 بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی پس از استماع نظرات اعضا ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد: بانک مرکزی با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژه‌های تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی نسبت به شناسایی تعداد واحدهای تولیدی که بدهی‌های آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد وصول شده و یا دچار مشکل شده‌ طی یک ماه اقدام کرده و نتیجه را به ستاد ارائه کند. در این رابطه ملاحظات زیر مد نظر قرار می‌گیرد.

هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمی‌شود. تصمیمات اتخاذ شده صرفا در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌شود. این تصمیمات نباید مانع جدیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات بانکی شود.

3- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال آنها و در اجرای بند 6 مصوبات جلسه ستاد (ابلاغی شهریور 1401) در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در فهرست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از استعما نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد:

1.3 – دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروه‌های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و … اعلام می‌کنند که به دلیل ورود مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس کند.

2.3- دبیرخانه ستاد پس از دریافت فهرست و مصادیق موضوع بند 3-1 این مصوبه مراتب را به کارگروه تسهیل استانها منعکس کند.

3.3- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند.

در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در فهرست آن ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و … نیز کارگروه‌های استانی یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کنند.

4.3- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند 11 مصوبه 116 ستاد (ابلاغی خرداد 1400) به منظور نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها و رصد درخواست‌های متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام کرده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس کنند.

4- در خصوص معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده 2 قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند 4 مصوبات جلسه 133 (ابلاغی شهریور 1401) پس از استماع نظارت، اعضا ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد: وزارت اقتصاد به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته گفته شده با حق رای حضور داشته باشند.

تبصره – کمیته حمایتی ماده 2 می‌تواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع از دستگاه‌های مربوطه و سایر کمیته‌های ستاد و بخش خصوصی دعوت کند.

5- نحوه اجرای تبصره ذیل ماده 61 قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروه‌ها و دبیرخانه‌های آنها) در جلسه طرح و با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده 61 قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده گفته شده مبنی بر ستاد و کارگروه‌ها و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با عنایت به اینکه وزارت صنعت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص 14 کارشناس و برای دبیرخانه‌های کارگروه‌های استانی بین یک تا 3 کارشناس اقدام کرده و به منظور کاهش تراکم کاری جهت رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی پس از استماع نظارت اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد: هر یک از دستگاه‌های عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معینه کارشناسی اقدام کنند.

تبصره – پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از طرف دستگاه مبدا خواهد بود.

دستگاه‌های عضو ستاد موظفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تامین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها با شرایط مندرج در تبصره بند 5-1 این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.